1. Úvodní stránka
  2. Složení předsednictva Sdružení

Složení předsednictva Sdružení

Předseda Sdružení

  • Ing. Michal JEDLIČKA, náměstek primátora, statutární město Opava

Místopředseda Sdružení

  • Ing. Miroslav SVOZIL, náměstek primátora, statutární město Ostrava

Členové předsednictva:

  • p. Zuzana ROHOVSKÁ, starostka obce, Obec Nové Sedlice
  • Mgr. Pavel MORAVEC, místostarosta města, Město Krnov
  • Ing. Rostislav KOCIÁN, starosta obce, Obec Třemešná
  • Ing. Martin VILČ, předseda představenstva, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
  • Ing. Miroslav BEZDĚK, zplnomocněný zástupce společnosti, Dopravní projektování spol. s. r. o.
     

24. Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ze dne 23. 05. 2022 svým usnesením č. 7/24/VH 22 odvolala v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov místopředsedu a člena předsednictva Sdružení Ing. Vladimíra Cigánka, člena Zastupitelstva statutárního města Ostravy.

Zároveň byl na uvolněné místo člena předsednictva zvolena, v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov Ing. Miroslav Svozil, náměstek ostravského primátora pro dopravu.

Členové předsednictva na svém mimořádném zasedání dne 23. 05. 2022 následně zvolili novým místopředsedou Sdružení, kterým se stal Ing. Miroslav Svozil, náměstek ostravského primátora.

 

Publikováno dne 31.5.2021