1. Úvodní stránka
  2. Složení předsednictva Sdružení

Složení předsednictva Sdružení

Předseda Sdružení

  • Ing. Michal JEDLIČKA, náměstek primátora, statutární město Opava

Místopředseda Sdružení

  • Ing. Vladimír CIGÁNEK, člen zastupitelstva, statutární město Ostrava

Členové předsednictva:

  • p. Zuzana ROHOVSKÁ, starostka obce, Obec Nové Sedlice
  • Mgr. Pavel MORAVEC, místostarosta města, Město Krnov
  • Ing. Rostislav KOCIÁN, starosta obce, Obec Třemešná
  • Ing. Martin VILČ, předseda představenstva, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
  • Ing. Miroslav BEZDĚK, jednatel, Dopravní projektování spol. s. r. o.
     

23. Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 ze dne 28. 06. 2021 vzala na vědomí v souladu s článkem IV. odst. 4 rezignaci paní Zdeňky Jordánové na funkci předsedkyně Sdružení a členky jeho předsednictva k datu 28. 06. 2021.

Zároveň byla na uvolněné místo členky předsednictva Sdružení zvolena, v souladu s článkem IV. odst. 4 Stanov, paní Zuzana Rohovská, starostka obce Nové Sedlice, a to s účinností od 29. 06. 2021.

Členové předsednictva na svém mimořádném zasedání dne 28. 06. 2021 zvolili novým předsedou Sdružení Ing. Michala Jedličku, náměstka opavského primátora, novým místopředsedou se stal Ing. Vladimír Cigánek, člen zastupitelstva, statutárního města Ostravy.

 

Publikováno dne 12.7.2021